Att ifrågasätta det som tas för givet – Övervikt!

Kategorier Hälsa

Eftersom det hela tiden påpekas och understryks hur fel det är att vara överviktig samt, tycks det som, pratas om övervikiga på ett fördummande och nedvärderande sätt – är det viktigt att undersöka varför detta sker här och nu. Det tycks alltså finnas en antagonistisk relation mellan grupperna normal- och överviktiga. I denna konflikt är det definitivt de så kallade normalviktiga som har övertag.

Jag menar att vi i större utsträckning behöver tänka kritiskt och ifrågasätta skapandet av kategorier som vi tar för givna som naturliga, däribland kategorin ”överviktig”. Vi behöver också ytterligare undersöka på vilka sätt indelningen av människor i grupper kan kopplas till makt, speciellt på ställen där man minst anar att det sker. I talet om vikt har normalviktiga tolkningsföreträde, vilket kan betraktas som en betydande form av maktutövning. I dagens Sverige har uppdelningen av människor efter kön, sexualitet, etnicitet blivit starkt ifrågasatta från flera håll – men fler kategorier behöver luckras upp och ifrågasättas. Som ett tankeexperiment vill jag till sist fråga; Vad händer i dig när du ser någon med så kallad övervikt äta godis i tunnelbanan? Vilka tankar slås du av, innan du hunnit skjuta undan dem eftersom de kanske inte alltid är av det slaget att du skulle kunna stå för dem? F

undera ett ögonblick på hur vi tillåts tala om övervikt och vilka associationer vi tillåts göra när vi till exempel ser TV-program som beskriver överviktiga i nedsättande ordalag. Jag avser inte att här ge några absoluta svar eller saliggörande lösningar, utan bara att rucka något på några av de föreställningar av det som de flesta av oss tar för givet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *