Insikter till djuförsök redan förrförra seklet

Kategorier Djur

Lärarna hade lättare att förhålla sig kritiskt till djurförsöken. Det var också en lärare som bildade föreningen Nordiska samfundet till bekämpande af det vetenskapliga djurplågeriet (som idag heter Förbundet Djurens Rätt) 1882. Lärarna i djurskyddsrörelsen utgick från tanken att barn och djur stod närmare varandra på utvecklingsstegen. Om barn kunde läras att behandla djur väl skulle denna godhet kunna sprida sig till hela samhället.

Omvänt uppfattades också djurplågeri, till exempel djurförsök, som ett hot mot samhällsmoralen. Djuren framställdes också gärna som goda förebilder. De tycktes vara förmedlare av ett kristet budskap eftersom de, trots svårt lidande, aldrig klagade utan vände andra kinden till. I botten låg en liberal idé om varje människas formbarhet. Man föreställde sig att samhället skulle kunna blomstra om varje människa gavs utbildning och tillfälle till individuell utveckling. Med folkskolan hade djurvännerna en kanal till hela befolkningen och därför fick skolbarn och deras lärare bli medlemmar i föreningarna till rabatterat pris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *